0

Cáo lỗi T^T


hôm nay tạm thời chưa post chương mới được, thật ra là đc một nửa rồi mà ishu buồn ngủ quá chịu hết nổi, nên tạm thời việc post chương mới sẽ dời sang hôm sau ishu sẽ post 2 chương luôn, vì bộ Minh Tuyết Thánh Đồng có 35c chính văn + 4 chương phiên ngoại nên dự sẽ hoàn thành sớm, mọi người yên tâm ha :3

P/s: Cần động lực lắm lắm, có ai ủng hộ đc thì hãy ủng hộ ta đi T^T